Gruppedeling

Oplæg af forskellig karakter som fordøjelsens anatomi, psyko-education i forbindelse med psykiske udfordringer ved irritabel tarm, forskning på området, forskellige hypoteser om årsager, kosttilgange mm. Afklaring af erfaringer og viden i gruppen samt udveksling af disse.

Kost er en vigtig del i kampen mod irritabel tarm. Der bliver ikke gået ind i ernæringsterapi eller favoriseret en bestemt diæt, da den bedste kost er den, der virker for den enkelte. Emnet bliver taget op ifht. hvad det kræver mentalt, energi- og tidsmæssigt at gå på en diæt og hvordan man kan skabe de bedste rammer for sig selv i en udfordrende proces.

I starten af forløbet bliver der opfordret til at sætte mål og i denne session bliver der løbende fulgt op. Målene er personlige og man vælger selv om det er kosten eller andre dele af processen, man vil fokusere på. Gruppen vil fungere som støtte og et sted, hvor der kan deles glæder, erfaringer, udfordringer og frustrationer på en rammesat og struktureret måde.

Som en fast ingrediens bliver hver enkelt inviteret til at reflektere over egen proces; hvad der har virket i bevægelsesklasserne, i terapien og ind imellem. Refleksionerne bliver nedfældet i en personlig logbog, så man har en bog med konkrete redskaber der virker efter forløbet.

Gruppedeling på irritabel tarm forløbet
Adresse:
Masnedøgade 20, 2. sal - Østerbro
Telefon:
28960325
E-mail:
mail@betterwaysofliving.com