Alt om irritabel tarm

Kan du nikke genkendende til fordøjelsesbesvær, oppustethed, mavesmerter, forstoppelse/diarré, kvalme mm.? Fylder din maves ubalance så meget i perioder at du føler det sænker din livskvalitet og gør hverdagen svær?

Måske har du allerede fået diagnosen irritabel tarmsyndrom (irritabel tyktarm) hos din læge?

Diagnose eller ej, så kan det måske være givtigt for dig at få noget baggrundsviden omkring din irritable tarm. Derfor finder du her nogle facts omkring irritabel tarm og en opsamling på al den, til tider modstridende, information du kan finde om irritabel tarm.

Hvad er irritabel tarm?

Irritabel tarm kaldet ”irritabel tarmsyndrom” (IBS) som diagnose i sundhedssystemet er en mave/tarm sygdom.
Sygdommen ses nogle gange inddelt i mild, moderat og svær grad og det er yderligere karakteristisk at symptomerne kan forværres eller gå i dvale i perioder.
Specielt internationalt inddeles irritabel tarmsyndrom i fire underkategorier efter det dominerende symptom:

 • Irritable Bowel Syndrom with Constipation (IBS-C) – forstoppelse
 • Irritable Bowel Syndrom with Diarrhea (IBS-D) – diarré
 • Mixed Irritable Bowel Syndrom (IBS-M) – vekslen mellem de to foregående
 • Unsubtyped Irritable Bowel Syndrom – passer ikke ind i ovenstående kategorier

At placere sig selv under denne gruppering kan for nogen give et praj om valg og afprøvning af kostretninger.

Hvem og hvor mange har irritabel tarm?

Man finder mange forskellige procentangivelser på hvor mange der lider af irritabel tarm. En opsamling vil være at det er et sted mellem 14-20% af danmarks befolkning. Tegn på irritabel tarm er noget ca. 50% af alle danskere oplever mindst én periode i deres liv.

 • 15% lider af irritabel tarm skønnes det i lægehåndbogen på sundhed.dk
 • Irritabel tarm kan forekomme i alle aldre, men begynder oftest i den tidlige voksenalder
 • Tre gange så mange kvinder som mænd har sygdommen
 • Der er flere generelle fællestræk, bl.a. ses en hyppigere forekomst af angst og depression hos personer med irritabel tarm

Årsag til irritabel tarm

Der er ingen kendt årsag til sygdommen. Der findes til gengæld mange forskellige spændende hypoteser og bud på samme. Mange af de meninger man støder ind i, kan modstride hinanden. Der er dog bred enighed om, at sygdommen kan ses ud fra en biopsykosocial vinkel, hvilket betyder at flere faktorer kan spille ind.

Faktorer man mener kunne have en betydning er:

 • Biologiske faktorer:
  • Forstyrrelser i tarm-bevægelserne (peristaltikken) og nervesystemet i tarmen (det enteriske nervesystem)
  • Tarmfloraens sammensætning og ubalance i denne
  • Genetisk bagrund (arvelighed)
  • Forudgående tarminfektion eller inflammation
  • Madallergier eller -intolerancer
 • Psykologiske/sociale faktorer:
  • Uhensigtsmæssig livsstil: usund kost og for lidt motion
  • Stress
  • Angst og depression
  • Fysisk eller seksuelt misbrug

Indenfor de seneste år er tarmen blevet et ”hot” emne, hvilket betyder at der kommer mere og mere forskning indenfor feltet. På forløbene vil vi diskutere de forskellige spændende hypoteser og prøve at se dem i en større sammenhæng.

Symptomer på irritabel tarm

Diagnosen stilles gennem afklaring af specifikke symptomer defineret ud fra ROM III kriterierne, der lyder således:

Mavesmerter eller ubehag mindst tre dage per måned i løbet af de sidste tre måneder. Yderligere skal mindst to af følgende tre symptomer være tilstede:

 1. Lindring ved afføring; og/eller
 2. Forandringer i afføringsfrekvens; og/eller
 3. Vekslende afføringsform f.eks. mellem knoldet, normal og tynd afføring

Derudover beskriver de fleste lidelsen med ord som:

 • Fordøjelsesbesvær
 • Oppustet mave
 • Ondt i maven
 • Ildelugtende prutter
 • Forstoppelse, diarré eller begge
 • Svært ved at tømme endetarmen fuldstændig
 • Slim ved afføring
 • Klump i halsen
 • Opstød
 • Kvalme
 • Træthed
 • Hudkløe
 • Ledsmerter
 • Feberfornemmelser

Listen er lang og forsætter, da symptomerne er meget individuelle og sygdommen er en kompleks størrelse.

Irritabel tarm: en udelukkelses- eller skraldespandsdiagnose?

Går man til egen læge, er der måske taget forskellige prøver for at udelukke andre sygdomme, som har lignende symptombillede med irritabel tarm. At udelukke disse er vigtigt og derfor kan diagnosen ”irritabel tarmsyndrom” betragtes som en udelukkelsesdiagnose. Andre mener at man er havnet i en skraldespandsdiagnose, fordi når alle andre ting er undersøgt, ender man her sammen med en masse andre. Både differencering, nuancer og mere viden og forskning mangler indenfor området, hvilket bliver særdeles tydeligt med denne brede diagnose.

Har man ikke været hos lægen, bør man overveje at gøre det af samme årsager som ovenstående, da udelukkelse af alvorligere sygdomme er klart at foretrække.

Særligt er det vigtigt at gå til læge, hvis man udover de generelle symptomer oplever blod i afføringen, vægttab, feber og opkast.

Behandling af irritabel tarm

Indenfor et felt, hvor der er mange hypoteser omkring årsagen til sygdommen, vil man også møde mange forskellige indgangsvinkler til behandlingen.

Generelt støder man på forslag og gode råd til regulering af livsstil med fokus på:

 • Kost
 • Væskeindtag
 • Toiletvaner
 • Motion
 • Søvn og stress
 • Eventuelle kosttilskud som f.eks. probiotika (gode mælkesyrebakterier)
 • Eventuel medicin ved svære symptomer

Først og fremmest er fokus på regulering af livsstil vigtig for at se sygdommen i et helhedsorienteret billede. Når det er sagt kan det dernæst bliver problematisk. Det kan være svært at rammesætte og udføre disse livsstilsændringer uden hjælp. Yderligere kræver det vedholdenhed, tid og tålmodighed at se fremskridt. Måske prøver man lidt med kosten og derefter fokuserer på at få sovet ordentligt, men det er meget svært at holde det samlede overblik og finde ud af hvad der virker. Kan du genkende det?

Man kan møde forslag til livsstilsændringer og gode råd om og om igen, når man først begynder at lede efter behandlingsmuligheder for sin irritable tarm. Men hvordan man får hjælp til at søsætte denne store livsstilsændring er der ingen svar på. Ikke et samlet svar i hvert fald. Yderligere er det meget individuelt, hvad der virker for den enkelt og det eneste man kan gøre er at prøve sig frem.

På forløbene bliver du støttet i denne proces. Vi forvandler viden og livsstilsregulering til konkrete handlinger, som er tilpasset dig.

Lidt nørderi omkring irritabel tarm og alle dens betegnelser

Listen er lang over betegnelser brugt for denne lidelse og forvirringen kan være total. Her forsøges at skabe et overblik over betegnelserne, som forhåbentlig kan afklare og forklare lidt.

Alle disse betegnelser bruges om irritabel tarm:

 • Irritabel tarmsyndrom (diagnose i sundhedssystemet)
 • Colon irritable (medicinsk betegnelse på latin)
 • Irritable Bowel Syndrom (engelsk, forkortet ”IBS”, der også bliver brugt en del på dansk)
 • Irritabel tyktarm (den mest almindelige i folkemunde)
 • Irritabel tarm (mange bruger denne betegnelse i dag, da det har vist sig at problematikken ikke kun er i tyktarmen)

Udover at kalde det en mave/tarm sygdom bliver det også kaldt en funktionel tarmlidelse. Det betyder at det er tarmens funktion, der er forstyrret.

Yderligere vælger nogen at kalde det en lidelse eller tilstand fremfor en sygdom, fordi det bl.a. kan minimere sygeliggørelsen af patientgruppen. Specielt for den store gruppe med milde symptomer, hvor sygdommen i perioder nærmest er i dvale. Derved er der dog en chance for at bagatellisere den gruppe, som oplever sygdommen i en svær og invaliderende grad.

Man kan roligt konkludere at der er mange navne, holdninger, forståelser og sågar forskning der peger i forskellige retninger, når det kommer til irritabel tarm.

Irritabel tarm og andre diagnoser

Irritabel tarm kan ofte hænge sammen med andre sygdomme. De færreste sammenhænge er bevidst videnskabeligt, men fagpersoner i feltet ser dog i praksis ofte et tydeligt mønster. Derfor nævnes et par stykker her:

 • Irritabel tarm og endometrose. Diætist Mia Schomacker arbejder specifikt og forsker i sammenhængen mellem disse to.
 • Irritabel tarm og rectus diatase (delte mavemuskler). Virksomheden Maven og Mig er specialiserede i rectuas diatase og oplever at mange af deres klienter yderligere lider af irritabel tarm.
 • Irritabel tarm og pelvic anterior tilt (forstørret lændesvaj). En mulig ny sammenhæng der har vist sig som en fællesnævner på Better ways of livings sidste forløb. Noget der klart skal undersøges nærmere.
Adresse:
Masnedøgade 20, 2. sal - Østerbro
Telefon:
28960325
E-mail:
mail@betterwaysofliving.com